سفارش بال اسکرو

 

لطفا فرم زیر با دقت پر کنید.
مشخصات قطعه درخواستی

 سنگ خورده / Ground BallScrews نورد شده / Rolled Ballscrews

 متریک اینچی

 چپ گرد راست گرد

 یک راهه دو راهه سه راهه چهار راهه پنج راهه

 خنثی / Offset type فشاری / Compression type

 مدور / Round مکعبی / Square فلنج دار / with flange


 تکی / Single دوتایی / Double گردش ساچمه ها خارج از مهره / External recirculation Type گردش ساچمه ها درون مهره / Internal recirculation Type گردش ساچمه ها در انتهای مهره / end cap recirculation Type گردش ساچمه ها داخل مهره در کاست / Super S with cassette گردش ساچمه ها داخل مهره در لوله T شکل / Super T with Recirculation Tangetial path


 لوله گردش ساچمه بالای مهره / re-circulation Tube above the nut body لوله گردش ساچمه درون مهره / re-circulation Tube within the nut body دارای درپوش داخلی / internal cap درپوش انتهایی / end cap


 روغن کاری خودکار / self-lubrication مهره دوار / Rotating Nut نوع خنک کاری شونده برای دورهای بالا / cool type بال اسکرو با قابلیت تحمل نیروهای زیاد / High load Ball Screw بال اسکرو با آب بند برای جلوگیری از گردوغبار / Dust-Proof Ball Screw نوع اسپیسر دار برای جلوگیری از ضربه / Spacer بار دبنامبکی / Dynamic Load بار استاتیکی / Static Load

مشخصات سفارش
مشخصات و اطلاعات تماس