fa دفتر اصفهان : ۰۳۱۳۲۳۷۲۵۵۰ دفتر تهران : ۰۲۱۸۸۸۵۳۶۲۰
ساعات پاسخ گویی : ۸:۰۰-۱۸:۰۰
fa دفتر اصفهان : ۰۳۱۳۲۳۷۲۵۵۰ دفتر تهران : ۰۲۱۸۸۸۵۳۶۲۰
ساعات پاسخ گویی : ۸:۰۰-۱۸:۰۰
خرید مطمئن
رضایت مشتری
انتخاب صحیح
بالاترین کیفیت
مشاوره مهندسی
کارشناسان مجرب

نحوه انتخاب بال اسکرو

انتخاب بال اسکرو

برای انتخاب بال اسکرو مناسب برای طراحی مناسب یک قطعه صنعتی مستلزم شناخت صحیحی از پارامترهای آنها می باشد.

نحوه انتخاب بال اسکرو در جدول زیر نمایش داده شده است که طراح را در انتخاب صحیح بال اسکرو متناسب با نیازهای طراحی یاری می کند. در این جدول شرایطی که در یک طراحی مهم است ذکر شده و متناسب با آن شروط، مشخص شده است که چه پارامترهایی باید مدنظر قرار گیرند.

برای سفارش خرید انواع بال اسکرو فرم زیر را تکمیل کنید.

ball screw selection - نحوه انتخاب بال اسکرو

 

مراحلشرایط عملکردی طراحیپارامترهای بال اسکرو
قدم اولنوع استانداردبال اسکروها در دو دسته استاندارد متریک و اینچی دسته بندی می شود.
قدم دومدقت قرار گیریشامل دقت پیشروی بال اسکرو می باشد که برای انتخاب صحیح بسیار پارامتر مهمی است.
قدم سومحداکثر سرعت و نرخ سرعت مورد استفادهپیشروی بال اسکرو برای رسیدن به میزان سرعت مورد نیاز اهمیت دارد.
قدم چهارممقدار کل جابجاییدر این مورد باید به طول کل رزوه توجه شود.
قدم پنجمشرایط بارگذاری و مقدار سرعت تحت این باربار محوری معادل و سرعت معادل که قرار است بال اسکرو تحمل کند باید در نظر گرفته شود.
قدم ششمبار محوری معادلپیش بار که بال اسکرو متحمل می شود را بررسی کنید.
قدم هفتم

·      عمرکاری مورد نیاز

·      بارمحوری معادل

·      سرعت معادل

بار دینامیکی معادل بال اسکرو باید مورد توجه قرار گیرد.
قدم هشتم

·      پیشروی بال اسکرو

·      باردینامیکی معادل

·      سرعت بحرانی

·      محدوده سرعت

در این موارد قطر اسکرو و نوع مهره اهمیت پیدا می کند.
قدم نهم

·      قطر بال اسکرو

·      نوع مهره

·      پیش بار

·      بارگذاری دینامیک

پارامتر سفتی
قدم دهم

·      دمای محیطی

·      طول بال اسکرو

دمای عملکردی و ناشی از جابجایی بال اسکرو

منابع :کاتالوگ هایوینکاتالوگ THOMSON
تگ ها :سیستم های حرکت خطی

امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)

یک دیدگاه بگذارید

درحال ارسال

Enter Captcha Here : *

Reload Image