عبارت جستجو را وارد کنید

post

طراحی پیچ در سالیدورک

طراحی پیچ در سالیدورک

طراحی پیچ در سالیدورک

ابتدا در نوار ابزار Features, حالت Extruded Boss/Base را غیرفعال می کنیم. سپس صفحه ی Front را انتخاب می کنیم.

به ابزارهای Sketch می رویم. ابزار رسم چند ضلعه را انتخاب کرد و تعداد اضلاع را از قسمت پارامترها به ۶ تغییر می دهیم. شش ضلعی را می کشیم و بر روی تیک کلیک می کنیم.

با ابزار Smart Dimension برای دایره ی محیطی شش ضلعی اندازه ی ۲۰mm را در نظر میگیریم. اوکی را میزنیم و از حالت Sketch بیرون می آییم.

در منوی سمت چپ در قسمت Direction1 حالت blind را انتخاب کرده و برای اکسترود اندازه ی ۹mm را می دهیم و اوکی را می فشاریم.

سطح جلویی را انتخاب کرده و به حالت Sketch می رویم. با ابزار رسم دایره، دایره ای به مرکز شش ضلعی و شعاع ۹mm رسم می کنیم. روی تیک کلیک می کنیم.

فرمان Extrudee Boss/Base را از زبانه ی Features غیرفعال می کنیم. از قسمت Direction1، روی حالت Blind، در قسمت اکستروود، عدد ۰٫۶mm را وارد می کنیم و روی اوکی کلیک می کنیم.

روی سطح دایره مطابق شکل کلیک کرده و به حالت Sketch می رویم. فرمان رسم دایره را انتخاب کرده و دایره ای به شعاع ۷mm و مرکزیت دایره ی قبلی می زنیم و اوکی را می فشاریم.

حالت اکستروود را دوباره غیرفعال کرده و اندازه ی ۵۰mm را در قسمت Direction1 وارد می کنیم و اوکی را می زنیم.

حالا از نوار command manager دستور chamfer را انتخاب می کنیم. حالت Angel distance را انتخاب کرده و فاصله ی ۱mm و زاویه ی ۴۵ درجه را وارد می کنیم. سپس لبه ی بیرونی بدنه ی پیچ را انتخاب کرده و چمفر می زنیم. روی تیک کلیک می کنیم.

حالا برای رزوه ی پیچ، روی فرمان Curve کلیک کرده و Helix and spiral را انتخاب می کنیم. روی سطح جلویی بدنه ی پیچ کلیک کرده و آن را انتخاب می کنیم.

از قسمت Sketch با فرمان دایره، دایره ای به شعاع ۷mm و مرکزیت دایره ی سطح جلویی بدنه می کشیم. اوکی را زده و از حالت Sketch بیرون می آییم.

در پنجره ی چپ، گزینه ی Height and pinch را انتخاب می کنیم. سپس برای ارتفاع (height (45mm و برای فاصله ی چرخش (pitch (1.75mm را اندازه می دهیم.

Reverse direction را تیک زده و زاویه را به صفر می رسانیم. از گزینه های پایین می توان ساعتگر (clockwise) و یا پادساعتگر (counter clockwise) بودن رزوه را انتخاب کرد. ما ساعتگرد انتخاب می کنیم و روی تیک و اوکی کلیک می کنیم.

حالا صفحه ی بالایی (Top plane ) و حالت Sketch را انتخاب می کنیم. از نوار command manager برروی Normal To کلیک می کنیم.

از ابزار رسم چند ضلعی، یک مثلث در قسمت انتهایی بدنه و مارپیچ رسم می کنیم.

با ابزار Smart Dimension، فاصله ی طولی میان مرکز مثلث و مرکز شش ضلعی را مطابق شکل ۵۹٫۹mm و فاصله ی عرضی را ۷mm وارد می کنیم. اندازه ی قطر دایره ی محیطی مثلث را نیز ۱mm وارد می کنیم و اوکی را می زنیم.

از حالت Sketch بیرون می آییم و فرمان Swept Cut را انتخاب می کنیم. می بینیم که در قسمت profile and path، sketch5 به حالت پیش فرض برای سر چرخش انتخاب شده است و مثلث به رنگ آبی درآمده است.

روی مستطیل دوم کلیک کرده و خط مارپیچ را در صفحه انتخاب می کنیم. این کار سبب می شود مارپیچ به رنگ صورتی درآید. سپس اوکی را میزنیم.

رزوه های روی بدنه ی پیچ مشخص می شوند.

حالا سطح روی گلمیخ را انتخاب می کنیم. به حالت Sketch می رویم و یک دایره به مرکزیت شش ضلعی و شعاع ۹٫۵mm رسم می کنیم.

اگر دایره فاصله ی زیادی با لبه ی مهره داشت، اندازه ی شعاعش را تغییر دهید تا به مقدار دلخواه برسید. هرچه فاصله ی این دایره با لبه بیشتر باشد، انحنا نیز بیشتر خواهد بود.

حالا با انتخاب حالت Features و فرمان Extruded cut در پنجره ی سمت چپ، گزینه ی Flip side to cut را تیک می زنیم. از مستطیلی پایینی، زاویه ی ۴۵ درجه را برای برش انتخاب می کنیم. و اوکی را می زنیم.

در تصویر آخر پیچ با گلمیخ شش ضلعی که طراحی کردیم را میبینید.

بدون دیدگاه

اضافه کردن نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 + 1 =