عبارت جستجو را وارد کنید

post

مراحل تحلیل استاتیکی در نرم افزارهای المان محدود

مراحل تحلیل استاتیکی در نرم افزارهای المان محدود

ea457adccaa9e569cff05de9b4f3b04d_L[1]

تحلیل استاتیکی در نرم افزارهای المان محدود

مراحل این تحلیل از قرار زیر هستند:

  1. تهیه کردن یک ساختار پیوسته به عنوان مجموعه ای از المان های مجزایی که در گره های خود به یکدیگر متصل شده اند.
  2. محاسبه ماتریس سختی هریک از المان ها بر اساس نوع المان، هندسه و خصوصیت مواد آن ها
  3. تجمیع تمامی ماتریس های سختی هر المان در یک ماتریس سختی کل
  4. اعمال شرایط مرزی به مدل مقید شده
  5. اعمال نیروهای وارد شده به مدل (نیرو، گشتاور، فشار و …)
  6. حل معادله ماتریسی {F} = [K] {U} و بدست آوردن میزان تغییر مکان هر گره (بردار  {U})
  7. محاسبه کرنش هر المان بر اساس تغییر مکان بدست آمده در هر گره (node) از المان
    1[1]
  8. محاسبه تنش ها و نیروها در هر المان بر اساس روابطی مانند :

2[1]

در مطلب بعدی مراحل ذکر شده در بالا را در یک مثال ساده توضیح خواهیم داد.

بدون دیدگاه

اضافه کردن نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

43 + = 48