عبارت جستجو را وارد کنید

post

جسم صلب

جسم صلب

جسم صلب

به جسمی که فاصله ذرات آن ثابت باشد و در اثر نیرو جسم مورد نظر دچار تغییر شکل نشود جسم صلب گویند. این تعریف در تئوری وجود دارد ولی در دنیای واقعیت هیچ جسم کاملا صلبی وجود ندارد. در حقیقت اجسام مختلف دارای سختی های مختلفی هستند. اجسام با سختی بسیار بالا هم در اثر نیرویی که به این اجسام وارد می شود، دچار تغییر شکل ها و کرنش های کوچک می شوند.

در حقیقت فرض صلب بودن اجسام هنگامی مطرح می شود که تغییر شکل جسم در اثر نیروهای وارده، اهمیتی در مسئله نداشته باشد و یا اینکه جسم در قیاس با جسمی دیگر به قدری سخت تر باشد که بتوانیم بگوییم جسم نسبت جسم دیگر حالت صلب دارد.

جسم صلب چیست

انجام پروژه های نرم افزاری مکانیک -کلیک کنید.

بدون دیدگاه

اضافه کردن نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 23 = 31