عبارت جستجو را وارد کنید

post

خرپا

خرپا

تعریف کلی خرپا (Truss):

خرپا شبکه ای متشکل از چندین عضو می باشد که سرهایشان به هم متصل شده اند و مجموعا یک سازه صلب را تشکیل داده اند. خرپا های متداول عبارتند از: پل ها، سقف ها، دکل جرثقیل ها و سازه های مشابه آن ها.

780149ddfa09fbd86eb140fe6810d770_L[1]

اعضای متداول مورد استفاده در ساخت خرپاها که معمولا به اعضای دو نیرویی معروف هستند عبارتند از: تیر آهن، نبشی، ناودانی، میله و برخی پروفیل های خاص که این اعضا را با جوش، پرچ، پیچ یا پین های بزرگ بهم متصل می کنند.

انجام پروژه های نرم افزاری مهندسی مکانیک -کلیک کنید.

خرپا یک عضو دونیرویی:

عضوی است که به آن فقط دو نیرو وارد شده باشد. در خرپاها، هر یک از اعضا معمولا تیر یا میله مستقیمی است که دو نقطه ی اثر نیروها را به هم وصل می کند. این دو نیرو که در دو سر عضو بر آن وارد می شوند چون در حال تعادل هستند، لزوما همراستا و مساوی و مختلف الجهت می باشند. و هر عضو ممکن است تحت کشش و یا تحت فشار باشد.

--[1]

بدون دیدگاه

اضافه کردن نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 + = 18