عبارت جستجو را وارد کنید

post

سازه

سازه

سازه ها :(Structures)

سازه مهندسی مجموعه ای از چند عضو متصل به هم است که برای نگهداری و یا انتقال نیرو و برای تحمل مطمئن بارهای وارده ساخته شده است. در تحلیل نیرویی سازهها لازم است که اعضای سازه را از هم جدا کنیم و دیاگرام آزاد هر یک از اعضای مجموعه ای از آنها را تحلیل کنیم تا نیروهای داخلی به دست آیند.

انواع سازه

خرپاها، قاب ها و ماشین ها نمونه ای از سازه های ساده می باشند.

پل، سد، ساختمان ها، سازه‌های دریایی، خطوط لوله، نیروگاه، دیوارهای حائل و سازه‌های نگهبان، راه، تونل، آبرو، انواع خودروها، هواپیما و سازه های هوایی

همگی مثالی از سازه های پیچیده ای هستند که قبل از طراحی و ساخت انواع تحلیل های مهندسی بر روی آنها انجام شده است. تحلیل نیرویی و آشنایی با سازه هایی چون خرپاها، در مهندسی مکانیک با درس استاتیک آغاز می شود.0d0c19531d6e29f793ed165732978408_L[1]

انجام پروژه های نرم افزاری مهندسی مکانیک -کلیک کنید.

machine-structure-Mechanic[1]

بدون دیدگاه

اضافه کردن نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

8 + 2 =