عبارت جستجو را وارد کنید

مشاوره چاپ مقاله

مشاوره چاپ مقاله

دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت ارائه نتایج تحقیقات علمی خود و همچنین اخذ نمره تکمیلی پایان نامه باید مقالات علمی- پژوهشی و ISI تهیه و چاپ نمایند. نگارش مقاله علمی- پژوهشی و ISI بر اساس مطالب پایان نامه باید بر اساس اصول مقاله نویسی انجام پذیرد. پس از ارسال مقاله به دفتر یک مجله، ابتدا مقاله از لحاظ ساختاری و نوشتاری مورد بررسی قرار می گردد. اگر مقاله حاوی مطالب نوآورانه و جدید علمی بوده اما از لحاظ ساختاری مناسب نباشد از طرف مجله رد می ­گردد.

گروه آکادمیک پینیون جهت نوشتن مقاله علمی –پژوهشی و ISI در قالب متناسب مجلات مشاوره فنی ارائه می­ نماید.

پس از آماده سازی مقاله علمی- پژوهشی یا ISI، متون مقاله باید از لحاظ نگارشی تحت ویرایش و بررسی قرار گیرد. برای مقالات ISI و علمی- پژوهشی به زبان انگلیسی ویراستاری مقاله از لحاظ ادبی، دستور زبان، کلمات و… اهمیت بیشتری نسبت به مقالات فارسی دارد. برخی مجلات قبل از ارسال مقاله برای مرحله داوری گواهی ویراستاری مقاله را از نویسنده درخواست می­ کند.

جهت چاپ مقاله علمی- پژوهشی و ISI، گروه آکادمیک پینیون گواهی معتبر برای مقالات تهیه می ­نماید.

پس از ویرایش علمی و نگارشی مقاله، ارسال مقاله به مجله مطلوب انجام می ­گردد. انتخاب مجله متناسب با موضوع برای چاپ مقاله علمی- پژوهشی و ISI اهمیت فراوانی دارد. اگر مقاله برای مجله غیر مرتبط و نامناسب ارسال شود ممکن است پروسه چاپ مقاله بسیار طولانی شده و یا در نهایت با شکست مواجه گردد.

گروه آکادمیک پینیون با در اختیار داشتن مرجع کامل مجلات به تفکیک موضوع، درجه و میانگین زمان پذیرش، آمادگی مشاوره جهت انتخاب مجله مناسب را داراست.

پس از ارسال مقاله به مجله مربوطه فرایند داوری آغاز می گردد. اگر مجله مناسبی انتخاب شود فرآیند داوری در زمان کمتری صورت می ­پذیرد. پس از اعلام نظر داوران در صورت اعلام نظر ویرایش، باید مقاله مطابق نظرات داوران بازنویسی و ویرایش گردد. پس از اعمال نظرات داوران باید نامه جوابیه تهیه و برای مجله ارسال گردد. جهت پذیرش مقاله علمی- پژوهشی و ISI باید نامه جوابیه کامل و طبق فرمت استاندارد تهیه گردد. پس از ارسال جوابیه و بررسی نهایی مجله در صورت کامل بودن اصلاحات مقاله پذیرش می گردد.


گروه آکادمیک پینیون آماده خدمت رسانی جهت مشاوره چاپ مقاله می باشد.