عبارت جستجو را وارد کنید

post

نرم افزار MSC Nastran و MSC Patran

نرم افزار MSC Nastran و MSC Patran

معرفی نرم افزار MSC NASTRAN

MSC/NASTRAN  یک نرم افزار المان محدود همه منظوره با توانایی حل محدوده وسیعی از مسائل می باشد. این نرم افزار با بیش از یک میلیون خط برنامه فرترن نوشته شده است.


برای سفارش انجام پروژه با نرم افزار پترن نسترن فرم زیر را تکمیل کنید.


فرم سفارش پروژه


(NASTRAN (NAsa STRucture ANalysis  در ابتدا در سال١٩۶۶ تحت حمایت سازمان NASA  برنامه ریزی گردید. سپس توسط شرکت (MSC (MacNeal-Schwendler Corporation گسترش داده شد.

این نرم افزار شامل چندین ماژول می باشد که هر یک از این ماژولها مجموعه ای از برنامه ها را شامل می شوند که مربوط به پردازش هندسه، اسمبل کردن ماتریس­ها، اعمال شرایط مرزی، حل ماتریسها، محاسبه مقادیر خروجی و … می باشند. این ماژولها توسط برنامه Direct Matrix Abstraction) DMAP) کنترل می شوند.

Nastran2[1]

انواع آنالیزهای موجود در این نرم افزار عبارتند از :

– آنالیز استاتیکی خطی،

– آنالیز استاتیکی غیرخطی (هندسی و ماده)،

– آنالیز گذرا با هندسه و ماده غیرخطی،

– آنالیز مودهای نرمال و آنالیز کمانش،

– آنالیز پاسخ فرکانسی مستقیم، مودال و پاسخ تصادفی،

– آنالیز گذرای مستقیم و مودال،

– انتقال حرارت حالت پایدار خطی و غیر خطی،

– انتقال حرارت گذرا،

– آکوستیک،

– آنالیز کامپوزیت،

– آنالیز ایروالاستیسیته و …

فایلهای ورودی MSC/NASTRAN دارای پسوند bdf و .dat بوده  و فایلهای نتایج آن دارای پسوند f06 و op2 می باشند.

Nastran[1]

 معرفی نرم افزار MSC PATRAN

PATRAN یک واحد پیش پردازش و پس پردازش از مجموعه  نرم افزارهای شرکت MSC  می باشد که  به همراه حل گر های آن به بازار عرضه شده است. در این نرم افزار عملیات مدلسازی هندسی و المان محدود انجام می گیرد. سپس فایل موردنیاز  برای تحلیل مدل توسط حل گرها (به عنوان مثال NASTRAN) آماده می شود. پس از انجام تحلیل بر روی مدل با فراخوانی فایل نتایج حل گر به این محیط، پردازش نتایج بر روی مدل انجام می شود. بعضی از حل گرهای این نرم افزار عبارتند از :

، MSC/THERMAL ، MSC/DYTRAN ، MSC/NASTRAN  و  ANSYS

Patran[1]

نرم افزار MSC Nastran و MSC Patran


فرم سفارش پروژه


بدون دیدگاه

اضافه کردن نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

54 + = 62