عبارت جستجو را وارد کنید

post

کرنش

کرنش

تعریف کرنش

کرنش واکنشی است از طرف ماده‌ای که به آن تنش (Stress) وارد شده است. وقتی نیرویی بر روی قطعه ای اعمال می‌شود، این نیرو موجب ایجاد تنش و پس از آن باعث ایجاد تغییر شکل (Deform) در ماده می‌شود. در علم مهندسی مقدار تغییر شکل ماده در جهت نیروی اعمال شده، تقسیم بر طول اولیه، مقدار کرنش ماده را نشان می‌دهد. مقدار بدست آمده یک عدد بدون واحد است. هر چند غالبا به صورت ساده نشده از «اینچ در هر اینچ» و «متر در هر متر» استفاده می‌شود.

Stainدر یک ماده با ساختاری پیچیده، کرنش ممکن است به صورت یکنواخت یا غیر یکنواخت انجام شود. این امر کاملا به شرایط بارگذاری بستگی دارد.

انجام پروژه های نرم افزاری مهندسی مکانیک -کلیک کنید.

انواع

کرنش کششی (Tensile)

در کشش یا پرس ورق‌های فلزی بدنه اتومبیل کاربرد دارد.

tenssilee

e = l−lo /  lo

کرنش فشاری (Compressive)

در شکل دهی فلزات در ساخت دیسک توربین‌ها کاربرد دارد.

comp

e = l−lo /  lo

 

کرشن برشی (Shear)

واکنش جسم به نیروی تنش برشی اعمال شده‌است و در نتیجه مانند تنش برشی یک تانسوراست و در ایجاد سوراخ با همان پانچ کردن کاربرد دارد.

مقدار آن برابر است با تانژانت زاویه تغییر یافتن حالت جسم در اثر تنش یا مقدار جابجایی سطحی که بر آن تنش برشی اعمال شده تقسیم بر فاصله همان سطح از نقطه‌ای که سطحی که جابجایی آن صفر است.

shear

γ =a / b

یکی از روش‌های نمایش گرافیکی ارتباط تنش با کرنش استفاده از منحنی تنش-کرنش است که از بارگذاری اجسام و اندازه‌گیری تغییر شکل حاصل در آزمون کشش بدست می‌آید.

توجه داشته باشید که شکل این منحنی از ماده‌ای به مادهٔ دیگر متفاوت است.

برای اندازه گیری این مقدار بی بعد از سنسورهای کرنش سنجی استفاده می شود که اتصال آن و نحوه آزمایش خود از پیچیدگی هایی برخوردار است.

انجام پروژه های نرم افزاری مهندسی مکانیک -کلیک کنید.

 

منابع:  کتاب Illustrated Dictionary Of Mechanical Engineering وبسایت University of Notre Dame 


بدون دیدگاه

اضافه کردن نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

85 + = 88