عبارت جستجو را وارد کنید

بلاگ

ماتریس در متلب

ماتریس در متلب

ماتریس در متلب به طور کلی برای ذخیره مجموعه‌ای از اعداد در متلب می‌توان از ماتریس استفاده کرد. ماتریس مجموعه‌ای از اعداد است که در قالب آرایه‌هایی به صورت سطری و ستونی قرار می‌گیرند. به طور کلی برای تعریف ماتریس در متلب از نماد “[ ]”، برای جدا کردن آرایه‌های یک سطر از نماد “,” […]