عبارت جستجو را وارد کنید

بلاگ

تمرکز تنش

تمرکز تنش

تمرکز تنش  (Stress Concentration) محل تمرکز تنش در یک جسم، موقعیتی است که شدت میدان تنش در آن بیشتر از تنش متوسط توزیع شده باشد. وجود ناپیوستگی های هندسی در یک جسم مانند ترک، گوشه های تیز، تغییر سطح مقطع، حفره، سوراخ و یا حتی تغییر در جنس ماده، سبب می شود اطراف این ناپیوستگی ها خط […]

خرپا

خرپا

تعریف کلی خرپا (Truss): خرپا شبکه ای متشکل از چندین عضو می باشد که سرهایشان به هم متصل شده اند و مجموعا یک سازه صلب را تشکیل داده اند. خرپا های متداول عبارتند از: پل ها، سقف ها، دکل جرثقیل ها و سازه های مشابه آن ها. اعضای متداول مورد استفاده در ساخت خرپاها که معمولا […]

گشتاور

گشتاور

گشتاور (Torque) به طور کلی به عامل چرخیدن جسم حول هر محور گشتاور یا ممان یا تورک (Torque) می گویند. گشتاور اصطلاحی است که بیشتر در علم استاتیک یا ایستایی کاربرد دارد و از معادلات مهم استاتیک این است که برآیند گشتاورهای وارد به جسم باید برابر صفر باشد. این مقدار چگونه محاسبه می شود؟ گشتاور برابر […]