عبارت جستجو را وارد کنید

مشاوره انجام پروژه

مشاوره انجام پروژه

گروه آکادمیک و فنی مهندسی پینیون آمادگی ارائه خدمات مشاوره در زمینه ی انجام پروژه های مختلف در حوزه های فنی مهندسی را دارد.

انجام یک پروژه در حوزه فنی مهندسی می تواند شامل پروسه های مختلفی مثل تعریف پروژه، تحقیقات، جستجو و گردآوری مطالب، طراحی و  انجام تحلیل های مختلف، بهینه سازی، کار با استانداردهای مختلف، انجام انواع آزمایش های تجربی، ساخت قطعات و مستندسازی باشد. گروه فنی مهندسی پینیون آمادگی دارد در زمینه های فوق مربوط به انجام پروژه های مختلف صنعتی خدمات مشاوره ای به دانشجویان ارائه دهد.

مشاوره انجام پروژهتعریف پروژه

برآورد فعالیت ها

تحقیقات و گردآوری مطالب

یکی از مراحل اصلی و بسیار مهم در پروژه های مختلف، تعریف مسئله و برآورد و ارزیابی فعالیت های مورد نیاز برای انجام پروژه است. یک برآورد مناسب می تواند شامل ارزیابی مراحل مختلف طراحی، تست های مختلف، ارزیابی و تعیین مراحل مختلف ساخت و استانداردسازی باشد. تهیه یک برآورد مناسب می تواند اهمیت بسیار بالایی در انجام پروژه داشته باشد. گروه فنی مهندسی پینیون می تواند در این زمینه خدمات مشاوره ای ارائه نماید.

طراحی

تحلیل

بهینه سازی

در حین فرایندهای مختلف طراحی و تحلیل و بهینه سازی در پروژه های مختلف ممکن است مشکلاتی پیش بیاید که در انجام پروژه تبدیل به گلوگاه هایی اساسی شود. گروه فنی مهندسی پینیون می تواند در هر کدام از این زمینه ها خدمات مشاوره ای ارائه نماید.

تست های آزمایشگاهی

ساخت قطعات

در زمینه تست های آزمایشگاهی و ساخت قطعات مختلف معمولا انتخاب نوع تست، انتخاب فرایندهای تولید و نحوه ساخت قطعات از اهمیت بالایی برخوردار است. گروه پینیون می تواند با ارائه خدمات مشاوره در راه انجام این قبیل پروژها مثمر ثمر باشد.