عبارت جستجو را وارد کنید

post

تطبیق پذیری مش در نرم افزار آباکوس

تطبیق پذیری مش در نرم افزار آباکوس

تطبیق پذیری مش در نرم افزار آباکوس

Adaptive Meshing

در بسیاری از مدل سازی های غیرخطی، ماده ی مورد استفاده در سازه، تحت تغییر شکل های بسیار بزرگ قرار می گیرد. این تغییر شکل ها سبب تغییر شکل المان ها و درنتیجه عوض شدن زوایا و نسبت اضلاع المان ها می شود. به این ترتیب المان بندی سازه فاقد اعتبار خواهد بود و نتایج حاصل از این مدل سازی قابل اعتماد نیست. در این موارد باید از فرآیندی استفاده شود که در طول حل پیوسته المان ها را تصحیح کرده به طوریکه که کیفیت المان ها از حدی پایین تر نیاید. به این فرآیند انطباق مش  گفته می شود.

در واقع انطباق مش فرآیندی است که با هدف تطبیق المان بندی سازه با پروسه حل آن، انجام می شود تا نتایج حاصل از حل قابل اعتماد باشد.

فرآیند مذکور در نرم افزار آباکوس توسط ۳ پروسه …ALE ، mesh to mesh و Adaptive Remeshing قابل اجرا است که در این جا به پروسه سوم اشاره خواهد شد.


برای ثبت سفارش انجام پروژه با آباکوس ، از طریق فرم سفارش پروژه، به تعریف کامل پروژه و شرایط مدل اقدام نمایید.


فرم سفارش پروژه


Adaptive Remeshing

فرآیند Adaptive remeshing یک فرآیند اتوماتیک است که با بهبود کیفیت المان بندی سازه، هزینه محاسباتی را پایین می آورد. این پروسه در ماژول create mesh با استفاده از گزینه create remeshing  انجام می شود. در این گزینه کاربر موارد زیر را برای نرم افزار تعیین می کند:

  • شاخصه خطا
  • مکان remeshing روی سازه
  • الگوریتم remeshing
  • قیود

شاخصه خطا پارامتری است که کاربر برای نرم افزار مشخص می کند تا در هر بار انجام فرآیند اصلاح مش، خطای مش بندی برای نرم افزار مشخص شود.

نرم افزار ابتدا با مش اولیه که توسط کاربر اجرا شده است، مدل را حل می کند و نتیجه آن را با شاخصه خطا مقایسه می نماید. اگر خطا از مقداز مشخص شده کم تر نباشد، مدل را بر اساس محاسباتی که خود نرم افزار انجام می دهد، مش می زند و دوباره حل می کند و این کار تا زمانی که خطا از خطای تعیین شده کم تر نشود، ادامه می یابد و نهایتا فرآیند متوقف می شود.

mesh-adaptivity

فرآیند Adaptive Remeshing بر اساس هندسه مدل، بارگذاری و شرایط مرزی انجام می شود. بنابراین اگر بارگذاری یا شرایط مرزی تغییر کند، حتی با ثابت ماندن هندسه سازه، نیاز به تکرار این فرآیند است.

توجه شود که این پروسه فقط در حلگر Abacus Standard قابل اجرا است.

بدون دیدگاه

اضافه کردن نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 2 = 7