عبارت جستجو را وارد کنید

post

خمش در آباکوس

خمش در آباکوس

خمش در آباکوس

نرم افزار آباکوس (ABAQUS) از جمله نرم افزارهای قدرتمند مهندسی به کمک رایانه در زمینه تحلیل به روش اجزاء محدود در بازار است. محیط گرافیکی این نرم­ فزار امکان مدل ­سازی یک ساختار­های دو و سه بعدی را به کاربر می­ دهد. همچنین با تعریف انواع شرایط مرزی و بارگذاری بر روی یک ساختار می­ توان انواع تست­ های مکانیکی را در آن شبیه سازی نمود. از این رو شبیه سازی یک تست مکانیکی در این نرم افزار به میزان خلاقیت و توانمندی کاربر بر­ می­ گردد. در این بخش هدف توضیح شبیه ­سازی یک تست خمش در آباکوس می­ باشد.


برای سفارش انجام پروژه با نرم افزار Abaqus فرم زیر را تکمیل کنید.


فرم سفارش پروژه


در علم مکانیک، به چگونگی رفتار یک عضو سازه بر اثر نیروی وارد شده به صورت عمود بر محور طولی آن خمش گفته می­ شود. به این منظور، با شبیه سازی یک تست ساده خمش با تیر یک سر گیردار، کلیه نکات مربوط به مدل­سازی، انجام آنالیزهای مربوط به تست به صورت استاتیکی در اختیار شما قرار می­ گیرد.

آن خمش گفته می­ شود. به این منظور، با شبیه سازی یک تست ساده خمش با تیر یک سر گیردار، کلیه نکات مربوط به مدل­سازی، انجام آنالیزهای مربوط به تست به صورت استاتیکی در اختیار شما قرار می­ گیرد.

مرحله نخست،ترسیم هندسه مدل مسئله در ماژول :Part

اولین گام در این راستا تولید هندسه مدل مد نظر در نرم­ افزار می­ باشد. به این منظور در ماژول پارت از دستور Create Part وارد محیط sketch ­می­ شویم.

در محیط  Sketch با دستور Create Lines Rectangle یک مستطیل با ابعاد ۱۳۵ در ۱۰ و عمق ۱۰ رسم می کنیم.

ما
ژول :Property

در گام بعد مشخصات مربوط به جنس ساختار باید تعریف شود که این کار در ماژول property انجام می پذیرد. این بخش مختص به تعریف ماده و تخصیص آن به قطعات می باشد. با انتخاب گزینه Create Material پنجره Edit Material باز شده و با انتخاب مسیر Mechanical→Elasticity→Elastic می ­توانید خواص مواد مورد نظر را وارد نمایید، که جنس ماده برای تحلیل خمش در آباکوس باید دقیق وارد شود. (در این مسال ماده مورد نظرفولاد در نظر گرفته شده. مدول یانگ: ۲۰۹GPA، ضریب پواسون: ۳/۰)

گام بعدی اختصاص ماده تعریف شده به مدل ساخته شده است. برای این منظور ابتدا از Create Section استفاده می­کنیم. در این بخش ابتدا نوع ساختار که یک جسم توپر و جامد است (solid) در نظر گرفته می­شود و همچنین نوع ماده همگن در نظر گرفته می­ شود.

پس از تعریف Section ، درAssign Section مدل را انتخاب کرده و تایید می­ کنیم.

ماژول
Assembly:

این قسمت مربوط به جایابی قطعات و مونتاژ آن­ها می­باشد. در این مسئله با انتخاب گزینه Create Instance→Independent مش بر روی Instance مربوط به یک قطعه زده خواهد شد و همه اجزاء با یکدیگر مش بندی می شوند (درحالت مونتاژ شده). چنانچه نوع اول انتخاب گردد امکان ایجاد  تغییراتی نظیر Partitionبندی روی قطعه از ماژول Assembely به بعد وجود ندارد و برای اعمال تغییرات کاربر باید به ماژول Part بازگردد، اما با انتخاب نوع دوم چنین محدودیت هایی وجود ندارد. معمولااستفاده از نوع دوم توصیه می گردد.

ماژول
step:

در این ماژول نوع حل مسئله تعیین می­ گردد. اگر درمسئله چند نوع بارگذاری وجود داشت برای هر بارگذاری میتوان Step جداگانه تعریف کرد. (در این مثال از Step استاتیک استفاده شده است)


برای سفارش انجام پروژه آباکوس فرم زیر را تکمیل کنید.


فرم سفارش پروژه


ماژول Load:

از این ماژول برای اعمال انواع مختلف بارگذاری و اعمال شرایط مرزی حاکم بر مسئله و …استفاده می­ شود. برای حل این مثال دو مسیر زیر باید طی شود.

  • Create Boundary Condition ←Displacement/Rotation ←صفر کردن تمامی جهت ها
  • Create Load ← Pressure ← انتخاب یک سطح از مدل ← وارد کردن میزان بار در قسمت Magnitude

خمش در ABAQUS
ماژول
Mesh:

یکی از مراحل مهم و اساسی در تحلیل اجزاء محدود ، گسسته سازی مدل هندسی و تقسیم آن به بخش های کوچکتر است.در این ماژول، متناسب با مسئله مورد نظر، برای هر Section یک عنصر انتخاب شده و کل مدل با استفاده از عناصر مناسب ،گسسته سازی یا در اصطلاح مش بندی می شود.برای مسئله مورد نظر ما مسیر زیر طی می گردد.

  • Seed Part Instance ← وارد کردن اندازه Seed بندی ها ←Mesh Part Instance

ماژول  job :

پس از انجام تمام اقدامات فوق باید وارد ماژول Job شویدو بعد از Submitted کردن،مسئله را حل نمایید.

نتیجه نهایی و حاصل تحلیل خمش در آباکوس خود را می توانید در بخش Visualizationمشاهده نمایید.

مثالی که در این بخش گفته شد یکی از ساده ترین نوع تست خمش می ­باشد. می­توان در همین تست نوع بارگذاری، هندسه شکل و محل تکیه گاه ها را متناسب با نوع تست تغییر داد.


برای سفارش انجام پروژه آباکوس فرم زیر را تکمیل کنید.


فرم سفارش پروژه


بدون دیدگاه

اضافه کردن نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

58 + = 67