عبارت جستجو را وارد کنید

post

Static Substructuring در نرم افزار آباکوس

Static Substructuring در نرم افزار آباکوس

Static Substructuring در نرم افزار آباکوس

تکنیک Substructure

تکنیک Substructure یا زیرسازه در نرم افزار آباکوس زمانی استفاده می شود که با یک سازه بزرگ با قطعات تکراری مواجه باشیم. اگر بخواهیم کل این سازه را مدل کنیم هزینه محاسباتی بسیار بالا رفته و در  پروژه های مهندسی مقرون به صرفه نیست. از طرفی وقتی سازه عضوهای تکراری داشته باشد، نیاز به مدل کردن تک تک آن ها به تعداد تکرار عضوها نیست و از طرف دیگر اگر عضو یا بخشی از یک سازه با تکنیک زیرسازه در آباکوس طراحی شود، برای همیشه قابل استفاده است.

با توجه به دلایل ارائه شده، در این تکنیک تک تک عضوهای یک سازه به صورت جداگانه مدل می شود و سپس مورد استفاده قرار می گیرد.

تئوری زیرسازه

کاری که برای کاهش حجم محاسبات در این تکنیک انجام می شود، حذف تعدادی از درجات آزادی عضو است. در واقع یک سری از درجات آزادی که برای تحلیل سازه مهم هستند (ur) نگه داشته می شوند و بقیه درجات آزادی عضو مورد نظر (ue) حذف می شوند. هدف از این کار کوچک کردن ماتریس سختی در محاسبات است که منجر به کاهش حجم محاسبات می شود.

این جا محاسبات مربوط به ks و ps وارد می شود.

[latexpage] [ left[
begin{array}
{cc}
K_{rr} & K_{rs} \
K_{sr} & K_{ss}
end{array}
right] left[ begin{array}{cc} u_r \ u_e end{array} right] = left[ begin{array}{cc} p_k \ p_e end{array} right] ] 

[ K_{sr}u_r + K_{ss}u_e = p_e => u_e = k_{ss}^{-1} (p_e – K_{sr}u_r) ]

[ K_{rr}u_r + K_{rs}u_e = p_r ]

[ K_{rr}u_r + K_{rs}(k_{ss}^{-1} (p_e – K_{sr}u_r )) = p_r ]

[ K_{rr}u_r + K_{rs}k_{ss}^{-1}p_e – K_{rs}K_{ss}^{-1}K_{sr}u_r )) = p_r ]

[ (K_{rr} – K_{rs}K_{ss}^{-1}K_{sr})u_r = p_e – K_{rs}K_{ss}^{-1}p_e ]

همانطور که توجه می شود ماتریس k که قبلا از درجه r+e بود، حال از درجه r شده است.

مراحل استفاده از تکنیک زیرسازه در آباکوس

  1. ایجاد زیرسازه ها: در این مرحله درجات آزادی ur برای نرم افزار مشخص می شود. این مرحله در ماژول Load انجام می شود.
  2. حل زیرسازه ها: نتیجه این مرحله محاسبه ماتریس های ks و ps برای هر یک از زیرسازه ها است. در این مرحله پس از حل، هر زیرسازه با پسوند .sub ذخیره می شود.
  3. استفاده از زیرسازه های تولید شده: در این مرحله هر یک از زیرسازه های تولید شده به عنوان یک المان با استفاده از گزینه Import فراخوانی می شوند و پس از Assembly و طی کردن سایر مراحل سازه حل می شود و جابجایی در درجات آزادی ur مشخص می گردد.

منبع:

Abaqus Help

بدون دیدگاه

اضافه کردن نظر شما

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

+ 16 = 26