دفتر تهران : ۰۲۱۹۱۰۹۰۰۸۳ دفتر اصفهان : ۰۳۱۳۲۳۶۸۰۸۳
Info@Pinion.ir
دفتر تهران : ۰۲۱۹۱۰۹۰۰۸۳ دفتر اصفهان : ۰۳۱۳۲۳۶۸۰۸۳
Info@Pinion.ir
خرید مطمئن
گواهی اصالت کالا
انتخاب صحیح
قیمت رقابتی کالا
مشاوره مهندسی
کارشناسان مجرب

استاندارد نظامی ایالت متحده (United States Military Standard)

پینیون > خدمات مهندسی > آموزش و مشاوره > استاندارد نظامی ایالت متحده (United States Military Standard)

استاندارد دفاعی ایالت متحده، که اغلب با عنوان (Military standard) استاندارد نظامی ,MIL-STD، MIL-SPEC، و یا بصورت غیر رسمی MilSpecs نامیده می شود، برای کمک به هدف استانداردسازی توسط دپاترمان دفاعی ایالت متحده، استفاده می شود.

استاندارد سازی روشی سودمند برای دست یابی به همکاری بین ارگان های مختلف نظامی، اطمینان از اینکه محصولات تولیدی الزامات خاصی را برآورده کنند، مشترکات بین ارگان ها و محصولات تولیدی، قابلیت اعتماد، بررسی کل هزینه ها، سازگاری با سیستم های لجستیک و اهداف مشابه نظامی، می باشد.

استاندارد های نظامی همچنین توسط سایر ارگان های دولتی غیر نظامی، ارگان های فنی و صنایع، مورد استفاده قرار میگیرند.

استاندارد نظامی ایالت متحده

تعریف نوع استاندارد

اگرچه تعاریف رسمی بین اسناد مختلف تمایزاتی دارند، همه این اسناد بر اساس سرفصل های جامع استاندارد، شامل اسناد دفاعی، هندبوک ها و استانداردها، نوشته شده است. به بیان دقیق این اسناد اهداف متفاوتی را دنبال می کنند. مطابق با دفتر پاسخگویی دولت (GAO)، اسناد نظامی (military specifications)، پارامترهای فیزیکی و عملکردی یک محصول را توصیف می کنند، در حالی که استاندارد های نظامی (military standards)، جزئیات پروسه ها و مواد خام استفاده شده برای تولید یک محصول را بیان میکند و هندبوک های نظامی (Military handbooks)، از سوی دیگر، منابع اصلی اطلاعات تالیف شده و راهنما ها می باشند.

 

تعاریف رسمی که توسط ، برنامه استاندارد سازی  دفاعی (DSP) در سال 2000 تهیه شده اند از قرار زیر است.

 

مخفف

نوع

تعریف

MIL-HDBK

هند بوک نظامی 

(Defense Handbook)

سند راهنمایی شامل روند استاندارد، اطلاعات فنی، مهندسی و یا اطلاعات طراحی درباره ماده خام، پروسه ها و روش ها می باشد  که تحت پوشش DSP قرار دارد.

استاندارد MIL-STD-967 عناوین و فرمت های استاندارد مورد نیاز نگارش یک هندبوک نظامی را دربر می گیرد.

MIL-SPEC

اسناد نظامی 

(Defense Specification)

سندی که شامل الزامات فنی مهم برای خرید مواد خامی که خاص نظامی هستند و یا اصلاح اساسی ترم های تجاری می باشد. 

استاندارد MIL-STD-961 عناوین و فرمت های استاندارد مورد نیاز برای نگارش اسناد نظامی را پوشش می دهد.

MIL-STD

اسناد استاندارد 

(Defense Standard)

سندی که الزامات فنی و مهندسی برای پروسه های تجاری یا خاص نظامی، پروسه ها تمرین ها و روش ها، تالیف شده است. 

پنج نوع از استاندارد نظامی وجود دارد:

·         استاندارد رابط کاربری (interface standards)

·         استاندارد معیارهای طراحی (design criteria standards)

·         استانانداردهای پروسه ساخت (manufacturing process standards)

·         روش های استاندارد (standard practices)

·         استاندارد های روش های تست (test method standards)

MIL-STD-962 استانداردی شامل عناوین و فرمت های مورد نیاز استاندارد برای نگارش استاندارد های دفاعی می باشد.

MIL-PRF

اسناد عملکردی 

(Performance Specification)

اسناد عملکردی، الزاماتی از نظر نتایج مورد نیاز با معیاری برای بازبینی توافق ها را بیان می کند، اما این اسناد بدون اظهار نظر درباره روش هایی برای رسیدن به نتایج مورد نیاز می باشند. اسناد عملکردی الزامات عملکردی برای محصول، محیطی که باید در آن عمل کند و پارامترهای قابل تعویض و رابط کاربری را تعریف می کند.
MIL-DTL

اسناد جزئیات 

(Detail Specification)

سندی که الزامات طراحی، مانند مواد خام مورد استفاده، چگونگی بدست آمدن یکی از الزامات و یا چگونگی ساخت یک محصول مشخص می شود. سندی که هم الزامات عملکردی و هم جزئیات را شامل شود در دسته اسناد جزئیات قرار میگیرند.

 

در حالت کلی استاندارد های دفاعی در سه دسته، استاندارد ها، اسناد و هندبوک ها قرار می گیرند.

GAO: Government Accountability Office

DSP: Defense Standardization Program

1 پاسخ

یک دیدگاه بگذارید